Тече срокът за предложения за застъпници в РИК
Тече срокът за предложения за застъпници в РИК / Дарик Сливен, Архив

Крайният срок за представяне на предложения за регистриране на застъпници по образец в РИК е 11 май, припомниха от Районната избирателна комисия в Сливен.

Към предложенията се представя списък на застъпниците в 2 екземпляра на хартиен носител задължително и на електронен носител, в противен случай РИК не приема документите за регистрация на застъпници. Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.

Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия и коалиция от партии не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция от партии или инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Всяка партия, коалиция от партии или инициативен комитет може да подаде едно или повече предложения за регистрация на заместващи застъпници до достигане на една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

На 12 май 2013 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници.