24% гласуваха, смъртен случай в избирателна секция
24% гласуваха, смъртен случай в избирателна секция / DarikNews.bg, архив
183 избирателни секции за парламентарните избори на 26 март образува със своя заповед кметът на Сливен Стефан Радев. 127 секции са в Сливен, а 56 - в населените места.

Заповедта е публикувана на сайта на Община Сливен, в рубрика "Парламентарни избори". Към момента в сайта е публикувана информация за обхвата на избирателните секции, адресите и номерацията им.

Ще бъде предоставяна всяка актуална информация, свързана с предстоящите избори. Контролът по изпълнението на заповедта се възлага на секретаря на Общината Валя Радева.