/ ОД на МВР-Сливен
Полицията в Сливен извършва контрол по отношение на моторни превозни средства с поставени шумоусилващи устройства или с ниво на шума над разрешеното.

Проверките се извършват при ежедневния контрол по спазване на Закона за движение по пътищата и по постъпили сигнали от граждани, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Сливен

Моторните превозни средства се проверяват за неизправни шумозаглушители или липсата на такива, както и за допълнително монтирани шумоусилващи устройства. В тази връзка от 14 до 18 юли на територията на ОД на МВР бе проведена специализирана операция, разпоредена от ГДНП.

В хода на акцията са установени шест случая, като собствениците своевременно са отстранили техническите неизправности. От началото на годината екипи на Районно управление-Сливен са установели 23 случая на изменения в конструкцията на автомобилите, което води до високи нива на шум - монтиране на специални шумоусилващи тръби, премахване на катализатор и задно гърне.

Направените изменения водят не само до нетърпим шум, но и до замърсяване на околната среда. Санкцията, предвидена в закона за този вид нарушения е глоба в размер до 200 лева и спиране от движение на автомобила до отстраняване на неизправността. На санкция полежат и автомобили, които превишават нивото на шума поради техническа неизправност.

ОД на МВР-Сливен

Проверките се извършват с уред, който отчита нивото на шум при работещ режим на двигателя на място, като данните се сверяват с тези от регистрационния талон на автомобила - позиции (U.1) макс. децибели при (U.2) обороти.

В хода на провеждащите се специализирани операция по контрол на скоростните режими, употребата на алкохол и наркотични вещества, са предвидени и проверки, свързани с изправността на шумозаглушителните системи на автомобилите.