Откриват работни места по европейски програми в Сливенско

Откриват работни места по европейски програми в Сливенско
Откриват работни места по европейски програми в Сливенско / Dariknews, Архив

7 висшисти са започнали работа през миналата година в държавна администрация с помощта на програма „Старт в кариерата"  в Сливен. След сключване на договори с четирима работодатели, четирима безработни са устроени на работа по програмата „Мепомена", съобщи директора на Бюрото по труда Тихомира Димитрова.  

12 души, на възраст над 50 години, продължително време безработни са включени в професионално обучение  по проект „Шанс за работа". По мерки за професионално обучение и насърчаване на заетостта устроени на работа 113 души, 56 от тях са на възраст до 29 години, а 24 са трудоустроени.

 По схема „По - близо до работа" са подадени шест заявления от пет работодатели за шест наети от тях лица и са сключени два договора. Другите пет са в процес на подготовка, информира Димитрова.

По програма „От социални помощи към осигуряване на заетост" са разкрити 193 работни места и е осигурена заетост на 178 души. По Национална програма" Асистенти на хора с увреждания" са разкрити работни места по дейност „Личен асистент" и е осигурена заетост на 85 души.