Още 9 служители започват работа в Общностния център в Сливен
Още 9 служители започват работа в Общностния център в Сливен / Община Сливен

Педиатър, психолог, социален педагог, медицинска сестра, социални работници, медиатори и юрист са новите девет служители на Общностния център към ЦДГ „Теменуга” в Сливен,  който предоставя различни социални услуги за деца и техните родители.

С тях в Общностния център вече работят 12 души и предстои попълването на екипа с още специалисти. „Надявам скоро да приключат и процедурите по утвърждаването и на останалите 11 консултанти по проекта, за да може Общностният център да заработи пълноценно”, каза кметът Кольо Милев. Първите трима назначени служители вече работят с деца по услугата „Здравна консултация за деца”, а от днес новоназначените служители ще имат възможност да предоставят консултация по услугите „Ранна интервенция на уврежданията”, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”, „Формиране и развитие на родителски умения” и ”Семейно консултиране и подкрепа”, каза още Милев.  „Хубаво е, че община Сливен има възможност да предостави на нуждаещите се такива услуги в Общностния си център.

Благодарение на Международната банка за възстановяване и развитие в Сливен можем да подкрепим деца и техните семейства, които се развиват, но не са достатъчно подготвени да поемат отговорността на това да бъдат родители. Всички тези хора имат нужда от подкрепа и затова задачата на всички вас, които днес ще получите своите договори е да подкрепяте и подпомагате тези млади родители“, каза още ръководителят на проекта, заместник-кметът Иван Петров.

„Проектът „ОПОРА – обществена подкрепа за осигуряване на родителска активност” е единственият проект, който дава възможност за предоставяне на 14 различни социални услуги, които могат да бъдат концентрирани върху едно отделно семейство или дете в рамките на Общностния център. Услугите, които ще се предоставят в него са иновативни и затова отдел „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ към община Сливен ще съдейства на всяка една добра идея, която идва от Центъра за подобряването на начина на работа и по-добрата комуникация с хората от различните общности и групи”, съобщи началникът на отдела Дилян Стойков.

Според Стойков проектът има много силно застъпен мобилен елемент, чрез който се обхващат 18 населени места в общината и в който има много голяма концентрация на хора от малцинствата, неосигурени лица, деца и техните родители, както и хора с редица други социални и здравословни проблеми.

Община Сливен е бенефициент по проект „ОПОРА – обществена подкрепа за осигуряване на родителска активност” на националния проект за социално включване на Международната банка за възстановяване и развитие, управляван от дирекция „Социално включване” към Министерството на труда и социалната политика.

Общата стойност на проекта съгласно споразумението за финансиране е 1 759 902, 35 лева. В рамките на проекта е изградена детска градина „Теменуга” – филиал и Общностен център. Дейността по строително-монтажните работи е окончателно приключена като стойността й е 1 338 606,32 лева.

В рамките на социалните услуги се финансира намаляване на таксата за детска ясла и градина в размер на 123 120 лева, обзавеждане и оборудване на Общностен център в размер на 59 345,56 лева и предоставяне на социални услуги на стойност 238 830,47 лева.