/ iStock/Getty Images
В Сливенска област 36 общински язовира са прехвърлени за управление и стопанисване от държавата, поради липса на средства в общините за тяхното поддържане, съобщиха от Областната администрация.

Седем от водоемите са включени в списъка за спешен основен ремонт или реконструкция на язовирните стени, съгласно решение щ 495 от юли 2018 г. на правителството.

Екоминистърът провери язовирите по Черноморието, и в Сливен, и Ямбол

На община Нова Загора са 29 от язовирите, седем - на община Сливен
. С решения на общинските съвети те са заявени пред Министерството на икономиката за прехвърляне на държавата.

Процедурата за това бе извършена чрез областния управител, който сключи договори за дарения с общините и състави актове за държавна собственост на посочените съоръжения.

Предстои предаването им на държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири". То ще се грижи за ремонтите, поддръжката и безопасността на тези водни обекти, посочват от областта.

МОСВ призовава да се пести водният ресурс

Към момента тече преписка между областния управител и Министерството на отбраната относно съдбата на язовир, намиращ се на военния полигон "Ново село". Съоръжението е собственост на община Котел, а земята, на която е изградено, е собственост на министерството.

Общината няма средства за поддръжката му, не може да упражни нито правата, нито задълженията си на собственик. Предстои процедура за прехвърлянето и на този воден обект на ДП "Управление и стопанисване на язовири".