Обновяват четири обекта в Сливен
Обновяват четири обекта в Сливен / Дарик Сливен, Архив

Община Сливен ще кандидатства по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика за обновяване на четири обекта – „Ремонт фасади и смяна на фасадна дограма на старата сграда на община Сливен”, Ремонт и подмяна на фасадна дограма на сградата на Регионалната библиотека "Сава Доброплодни", „Ремонт на сграда на „Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи“ в кв."Република" и обект: „Създаване на комплекс за социални услуги за възрастни хора в Кермен“.

Общинският съвет в Сливен одобри предложението на кмета Кольо Милев за участие в националната програма. В момента администрацията  подготвя проектната документация, крайният срок за което е 17 януари 2015 г.

Основните цели на Проект „Красива България” са намаляване на безработицата,  обновяване и подобряване на обществената среда в населените места и социална инфраструктура в Република България, подпомагане на малкия и средния Бизнес, създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините.

На последната за годината сесия бяха одобрени и средства за ремонт на покрива на зала „Зора“.