Новото преброяване през 2011 година
Новото преброяване през 2011 година / netinfo

„Ден на отворените врати",  посветен на 129 години от създаването на статистическата институция в България се проведе в Териториално статистическо бюро Сливен. Местните статистици показаха статистическите издания в импровизирана изложба.

На 25 май 1880 година с указ на княз Александър Батенберг създава статистическото отделение към министерство на финансите, разказа Антон Георгиев, директор на Териториално статистическо бюро.

През 2008 - 2009 година статистиците са изследвали използването на информационни и комуникационни технологии в предприятията и домакинствата. Целта на анкетите е изледване на информационното общество в република България.

Проучени са и доходите и условията на живот, сметнати са и подземните запаси с цел формиране на ефективни политики към околната среда, съобщи  Антон Георгиев.

От началото на второто тримесечие на тази година по пилотен проект се наблюдават цените на жилищата. Целта е да се изгради система от хармонизирани индекси, свързани с покупката на нови жилища от домакинства.

Според новия закон за преброяването на населението, което ще се извърши от 14 март до 24 март  2011, Централната преброителна комисия се назначава от министър - председателя по предложение на председателя на Националния статистически институт / НСИ /, а Областните преброителни комисии ще бъдат председателствани от заместник областни управители.