Нов проект в община Болярово
Нов проект в община Болярово / Дарик Сливен, Архив

Община Болярово и Министерството на труда и социалната политика подписаха договор по проект „Независим живот за жителите на община Болярово", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Бенефициент по проекта е община Болярово. Проектът е на стойност 496 470,11 лв., като размера на безвъзмездната финансова помощ е на 100 %. Срокът за изпълнение на проекта е 21 месеца - 01 февруари до 31 ноември 2017 г.

Общата цел на настоящия проект е чрез доразвиване на съществуващия център за услуги в домашна среда в Община Болярово да се обогати систематизираното и пълно предоставяне на необходимите социални и здравни услуги на хората в неравностойно положение в общината.

В проекта ще бъдат трудово ангажирани 49 лица в активна възраст на позициите „Личен асистент", „Домашен помощник", Социален асистент които ще оказват подкрепа за лична помощ, комунално-битови дейности и подкрепа на социално включване в дома на потребителите. Специализираните медико-социални услуги ще бъдат изпълнявани от медицинска сестра, рехабилитатор, психолог, управител и социален работник.

По настоящия проект се предвижда да бъде осигурена дългосрочна подкрепа в домашна среда и предоставяне на интегрирани услуги за поне 130 лица с увреждания и хора над 65 г. с ограничения и невъзможност за самообслужване, живеещи в малките населени места на територията на общината