Немски клиничен психолог посети община Болярово

Защитено жилище
Защитено жилище / община Болярово
Персоналът на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Болярово бяха обучени от немския клиничен психолог Удо Хаймбюргер. Посещението му бе свързано с поетия ангажимент на Паул Хайдрих (председател на Сдружение за подпомагане на домовете за хора с увреждания – гр. Кьолн) относно продължаване на обучението на персонала.

Този път обучение преминаха социалните работници – Димитрина Ставрева и Мария Иванова, както и директора Дафина Георгиева. В края на обучението те получиха сертификати лично от немския специалист. На тази среща присъстваха  секретаря на община Болярово Мария Чанева и директорът на дома Дафина Георгиева.   

Защитено жилище
община Болярово

      
 Жените от Защитеното жилище го посрещнаха с разказа си за морската почивка, която им е подарена от Сдружение за подпомагане на домовете за хора с увреждания – гр. Кьолн.  Удо Хаймбюргер сподели своя метод на обучение – чрез видеозаснемане. В записите се набляга на положителните емоции и обсъждайки видяното, се получава много добър ефект. Той сподели още, че този метод е въведен от него в Германия – началото е поставено в Холандия и добрите резултати са налице.. Специалистът сподели за себе си, че е доброволец в работата си с хора с увреждания по домовете.