"Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изграждане на водопровод по ул. “Борис Търновски“ и превключването му към съществуващият Главен клон I висока зона, ще бъде спряно водоподаването в района на строително монтажните дейности на 8 юни 2023 г. четвъртък от 08:00 до отстраняване на аварията.

• ул. “Борис Търновски“ от висока Зона от водоснабдителната мрежа на гр. Сливен ; 

•кв. "Клуцохор", кв. "Комлука“, кв. "Република“, кв. "К. Фичето“, кв. "Ново село“, кв. "Българка“, кв. "Сини камъни“, Вилна зона. 

Омбудсманът: Законът за личния фалит „изпуска“ длъжниците на ток, парно и вода

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект "Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма "Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.
Агенция "Фокус"