Водата в Попово и над 10 села с отклонения от нормите
Водата в Попово и над 10 села с отклонения от нормите / netinfo

РИОКОЗ - Търговище установи отклонения при водата от няколко централни и местни водоизточници в Търговищко. Контролът върху качеството на водите се осъществява чрез постоянен и периодичен мониторинг, поясняват от инспекцията.

Установени са отклонения по химични показатели при водите от централния водоизточник в гр. Попово и селата Церовище, Буйново, Мировец и Миладиновци; по микробиологични показатели при водите на селата Шишковица, Зелена Морава, Драгановец, Вардун, Ловец, Осен и гр. Попово.

При водите от местни водоизточници несъответствията са по микробиологични показатели в селата Зелена Морава („Четма" - чешма), Макариополско („Недьова" - чешма), Долна Хубавка (чешма под ЦДГ), Черковна (чешма на ул. „Бузлуджа"), Вардун (чешма на ул. „Батак") и по химични показатели в село Паламарца (Голямата чешма).