Стойността на земеделската земя в Шуменско се е увеличила до 706 лв. за декар през 2015 г.
Стойността на земеделската земя в Шуменско се е увеличила до 706 лв. за декар през 2015 г. / Дарик-Шумен

Средната цена на един декар земеделска земя в област Шумен достига 706 лв., което е с 6.5% по-висока от 2014 година. Това сочат данните на шуменската статистика. Увеличението на цената на нивите е със 7.2%, а на лозята - със 186.4% или 2.9 пъти, което е 590 лв. за декар. При овощните насаждения е отчетено намаление на цената до 196 лв. за декар, което с 33.3% по-малко спрямо 2014 г.

Средната цена на един декар земеделска земя в страната за миналата година е 732 лв., с 26 лв. по-висока от тази в област Шумен.

През изминалата година, сред десетте общини в областта, средната цена на сделките със земеделска земя намалява спрямо 2014 г. в четири общини - Каолиново, Никола Козлево, Нови пазар и Смядово. Най-висока цена за покупка на един декар земеделската земя е отчетена в община Хитрино - 909 лв./дка. В още четири общини - Велики Преслав, Върбица, Шумен и Каспичан средната цена на земеделската земя надвишава средното за страната равнище и е съответно 736 лв., 843 лв., 860 лв. и 877 лв. за декар.

През периода 2010 - 2015 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Шумен нараства ежегодно, като през 2015 г. достига 46 лв./дка (42 лв./дка за страната). За овощните насаждения цената е увеличена спрямо 2014 г. с 92.3%, което е 25 лв., а за затревените площи - с 21.1%. При лозята се наблюдава понижение от 13 лв. през 2014 г. на 11 лв. през миналата година.


В областта, най-висока е средната цена на рентата в община Никола Козлево (54 лв./дка), а най-ниска - в община Върбица (32 лв./дка). През 2015 г. намаление на средната цена на рентата спрямо 2014 г. е отчетено в три общини, увеличение на цената - в шест общини, а в община Велики Преслав цената за един декар наета/арендувана земеделска земя не се променя.