Служители на ОД на МВР- Шумен с превантивни мерки за опазване на селскостопанската продукция
Служители на ОД на МВР- Шумен с превантивни мерки за опазване на селскостопанската продукция / netinfo

118 престъпления, свързани с предмет на посегателство селскостопанска продукция и домашни животни са регистрирани за времето от май до октомври 2014 година на територията на област Шумен. Те заемат дял от 13 % от регистрираните криминални деяния. Спрямо същия период на 2013година се наблюдава намаление на престъпленията от този вид с 34 броя или 22 %. Разкрити са 67 % от тях, а за периода май -октомври 2013 г са разкрити 65 %.

В ОДМВР -Шумен са планирани и се провеждат мероприятия по противодействие на престъпността преди и по време на прибиране на селскостопанската продукция. Предвидени са работни срещи с ръководствата на частни охранителни фирми и звена за самоохрана, осъществяващи дейности по опазване на продукцията и обмен на информация. Ще бъде осигурено засилено полицейско присъствие в районите с обособени пунктове за изкупуване на продукция. Предвиждат се масирани проверки на пътни превозни средства, транспортиращи селскостопанска продукция. Служителите на реда ще провеждат регулярни срещи с хора, за които има данни, че са склонни да извършат деяния от този вид. За предотвратяване и разкриване на кражби, умишлени палежи и други престъпни посегателства на селскостопанска продукция и животни ще бъдат проведени и специализирани полицейски операции.