Община Каолиново обновява уличното осветление с над 2,5 млн. лева
Община Каолиново обновява уличното осветление с над 2,5 млн. лева / netinfo

С над 2,5 млн. лева Община Каолиново ще обнови уличното осветление в града и малките населени места. Дейностите ще са по проект „Модернизация на уличното осветление в община Каолиново" финансиран от Националния доверителен екофонд по процедура ос 1 национална схема за зелени инвестиции. Общата стойност е 2 705 591 лв., като 85% от средствата са осигурени от НДЕФ като безвъзмездна финансова помощ и 15 % са осигурени от Община Каолиново.

Дейностите по проекта ще се реализират в рамките на 5 месеца, като стартират през настоящия. Този период включва изпълнението на ЕСМ и времето за въвеждане в експлоатация на обекта.