ПП "Български социалдемократи"
ПП "Български социалдемократи" / ПП "Български социалдемократи"
Ще бъдат създадени синдикални структури във всички общински предприятия и в Община Шумен.

Това е само едно от допълненията към Рамковото споразумение за сътрудничество, което подписа днес Красимир Костов с Регионалния съвет на КНСБ – Шумен. Двете страни се договориха да бъдат подписвани колективни трудови договори и в различни сфери от обществения живот. Аз и моят екип ще привлечем нови инвестиции в Индустриалния парк от Китай, Япония, Русия и Германия и по този начин ще работим за задържане на младите хора в общината, за създаване на добри условия на живот и бурно, модерно развитие на Шумен. Партньори при защитата трудовите права на хората ще бъдат синдикатите, защото те заемат важно и значимо място в гражданския сектор.  

Споразумението включва съвместна работа за преодоляване на бедността, подобряване условията на труд, усъвършенстване на системата за административно обслужване и др.

Решенията на тези проблеми са залегнали във „Визията за модерно развитие на Шумен“, която ще се изпълнява от Красимир Костов и групата общински съветници с номер 61.

ПП "Български социалдемократи"
ПП "Български социалдемократи"


Пенсионерските клубове трябва да заемат своето място в местното самоуправление и това го гарантираме чрез подписване на Рамково споразумение между мен, като кандидат за кмет и Сдружението „Съюз на пенсионерите 2004- Шумен“.

На територията на общината има 250 пенсионерски клуба, в които трябва да се подобрят условията, да се приеме правилник за дейността им, да се разширят параметрите на предлаганите от общината социални услуги, които се отнасят до възрастните хора. Тези и още 9 мерки са залегнали в Споразумението произлязло от дискусия проведена между Красимир Костов и членовете на Съюза на пенсионерите в Шумен. Четирима техни представители са включени в листата на ПП „Български социалдемократи“ и коалиционните партньори и това ще гарантира изпълнението на поетите ангажименти.
 
Двете страни ще си сътрудничат ефективно за постигането на конкретни резултати в следните приоритетни области:

Гарантирано бюджетно подпомагане дейностите на структурите на Сдружението в Шумен;

Извършване на ремонти на клубната база на структурите на Сдружението в Шумен по предварително утвърдена програма.          2020 г.;

Приемане на Общинска Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите в Община Шумен: сформиране на ръководства на Клубовете на пенсионера; правила за провеждането на дейност в Клубовете; правила за работата на клубовете с други структури на гражданското общества в Шумен. 2020 г.

ПП "Български социалдемократи"
ПП "Български социалдемократи"


Поддържане и развитие на проектите свързани с предлагане на социални услуги за възрастните хора на територията на Община Шумен. Съвместно разработване на европейски проекти и съвместни ръководства за управление на спечелените европейски проекти;  

Въвеждане на практиката за осигуряване на ежегодно на 7 дневна почивка на  море, през месеците май и юни, на пенсионерите  от община Шумен в рамките на мандата.

Въвеждане и развитие на ПРОЕКТ "КУЛТУРЕН ЧЕК ЗА ПЕНСИОНЕРА"; Той ще гарантира безплатно посещение през годината на 6 театрални постановки, 3 симфонични концерта, 6 значими читалищни мероприятия, 6 общоселски празника в общината, 6 общоградски спортни мероприятия. 2021г.                                                                                           

Безплатно пътуване на пенсионерите по съоръженията на проекта „ШУМЕНСКО МЕТРО“.                                                          

Намаляване цената на водата с 20% в годините 2021,2022,2023г.

Намаляване на такса смет с 15% на година в годините 2022 и 2023г.

Въвеждане на оптимизирана схема на градски и междуселищен транспорт в Община Шумен и осъществяване на връзка два пъти дневно на всяко населено място с централния град от 2021 г.

Въвеждане и развитие на гео-термалния резервоар под град Шумен: 1. РАЗВИТИЕ НА КОМПЛЕКСИ ЗА МИНЕРАЛНО ЛЕЧЕНИЕ

РАЗВИТИЕ НА ОРАНЖЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО;

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ ПО КВАРТАЛНО.

Въвеждане и развитие на ПРОЕКТ "НЕОТМЕНИМ ОБЩИНСКИ БАЗОВ ДОХОД". 2022г. .     

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!