Започват предварителните кандидатстудентски изпити в Русенския университет

Започват предварителните кандидатстудентски изпити в Русенския университет
Започват предварителните кандидатстудентски изпити в Русенския университет / Дарик Русе, архив

В събота, 28 януари, ще се състои първият предварителен изпит за прием в Русенския университет. Той е под формата на тест, който се състои от две части – обща и специална част по избор. Началото му е в 9 часа, а продължителността е три часа. Общата част на изпита обхваща 20 въпроса (с коефициент 1) по български език и езикова култура, а специалната част е с 40 въпроса (с коефициент 2), в следните области по избор: български език; история на България; общотехническа подготовка; математика; биология; икономическа география на България; химия; информатика и информационни технологии. Програмите за изпитите са в съответствие с учебния материал, изучаван в средното училище.

Кандидатите имат право да се явят на един и същ конкурсен изпит на всички обявени дати за него в предварителните сесии, както и в редовната сесия през юли. При образуването на състезателния бал за съответната специалност на кандидатите ще се зачита най-високата оценка.

Оценката от държавен зрелостен изпит, положен след 01.01.2008 г., се признава за оценка от съответстващ конкурсен изпит. Ако кандидатът се яви и на конкурсен изпит, при образуването на състезателния му бал се зачита по-високата оценка. С резултата от матурата не може да се кандидатства за специалностите Право, Медицинска сестра и Акушерка. За тях задължително се полагат кандидатстудентски изпити в годината на кандидатстване и при балообразуването се отчитат само оценките от приемните изпити.

Русенският университет планира да проведе седем предварителни изпита. Освен този на 28 януари, останалите са насрочени за 11 и 25 февруари, 11 и 25 март, 8 и 22 април. Таксата за явяване остава непроменена – 30 лева за един изпит, и по 20 лева за всеки следващ.

Тази година Русенският университет ще приема студенти в 52 специалности от 23 професионални направления. Кандидатите могат да заявят участие за изпит чрез онлайн платформата на университета https://online.uni-ruse.bg/home.html или да подадат формуляри на място в сектор „Прием на нови студенти“.