/ netinfo

Днес, студентите участници в международното лятно училище по проект DANUBE: FUTURE гостуваха на Община Русе. Петото издание на международното лятно училище се организира от Русенски университет „Ангел Кънчев“. То се провежда в периода 10-16 септември в „Канев център“, а темата му е „Мениджмънт на проекти и предприемачество за устойчиво развитие на регионите в Дунавския макрорегион".

Бивши виетнамски студенти се върнаха в Русенския университет 30 години по-късно

Придружени от зам.-ректора по европейска интеграция и международно сътрудничество в Русенски университет „Ангел Кънчев“ проф. Юлияна Попова, участниците в лятното училище DIS се срещнаха със зам.-кмета по Европейско развитие в Община Русе д-р Страхил Карапчански, който ги запозна с дейността на общинската администрация, както и с проектите, по които екипът на дирекция „Европейско развитие“ работи, а именно проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България  2014-2020. По-късно днес, студентите ще посетят и Община Гюргево.

Участници в международното лятно училище са магистри, докторанти и постдокторанти от дунавските страни, членове на Дунавската конференция на ректорите и на Алпийско-адриатическата конференция на ректорите: Австрия, Албания, Босна и Херцеговина, България, Италия, Румъния, Сърбия, Унгария, Украйна, Хърватия, Чехия.