Книга за с. Босилковци подариха на музея
Книга за с. Босилковци подариха на музея / Регионален исторически музей

В Историческия музей постъпи като дарение книгата на Величка Мълчанкова „Босилковци. Летопис за едно китно село“. Авторката е пенсионирана дългогодишна учителка по история в селото, която е работила цял живот върху събиране на материали за книгата.
За своя труд тя споделя: „Аз написах моята книга за моя роден край“ и я посвещава на хората от село Босилковци (с. Чатма до 1934 г.).

Основа за тази работа е „Кратък очерк – история на Босилковци“, писан от Мълчанкова съвместно с библиотекаря Генчо Георгиев още преди повече от 45 години. Настоящата книга проследява историята на селото, разказва за хората преди и сега, събира спомени. Разказът обхваща първите сведения за селото, географски преглед на местоположението му, административен и политически живот. Обхванати са всички сфери на обществено-икономическото му развитие; акцентирано е върху пчеларството, кооперативното дело, здравеопазването.

Особено внимание е обърнато на духовните средища – църква, училище, читалище. Интерес представляват изследванията на различните родове и етнически групи в селото; изработен е летопис с по-важните дати, отдадена е почит на известния лечител Пантелей Гаврилов или познатият на всички дядо Пънчо. Книгата е описание, което съхранява родовата памет, връща към корените, помага на хората от Босилковци да помнят старата Чатма и да създават историята на настоящето си в него.