/ iStock/Getty
Пътна полиция провежда редица национални инициативи за опазване живота и здравето на подрастващите, като участници в движението по пътищата ​
Ваканцията за най-малките ученици вече започна, съвсем скоро към тях ще се присъединят и по-големите.  Това е поводът Пътна полиция да започне няколко инициативи, насочени към опазване на живота и здравето на децата като участници в движението по пътищата.

Засилен пътен контрол стартира на територията на цялата страна

Една от тях е традиционната акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“, която вече стартира на територията на цялата страна. Целта е да се ограничат предпоставките за настъпване на пътнотранспортни произшествия с деца през ваканционните летни месеци.

Започна акцията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!”

До края на учебната година пътните полицаи ще осъществяват ефективен контрол в районите на учебните заведения и ще следят за нарушения, застрашаващи сигурността на подрастващите и техните родители и близки. Планирани са и специализирани полицейски операции в дните на официалното закриване на учебната година. 

Съвместно с Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация”, Регионалното управление на образованието и училищните ръководства са набелязани съвместни действия за обезпечаване на сигурността на децата, които ще участват в организирани екскурзии.

Препоръки на експертите от „Пътна полиция” за безопасност през лятната ваканция

Създадена е организация за извършване на инструктажи на водачите, проверки за употреба на алкохол и наркотици и контрол върху техническото състояние на автобусите. При установяване на нарушения ще се предприемат съответните законови мерки.

Активният контрол ще продължи и през месеците юли и август. Ще се следи за неправилното движение на пешеходци, велосипедисти и водачи на двуколесни превозни средства, в т.ч. и деца, шофиране от неправоспособни водачи, използване на детски обезопасителни системи, обезопасителни колани и предпазни каски.