стара кола
стара кола / iStock/Getty Images
Моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира повече от три месеца върху имот - държавна или общинска собственост, ще се счита за отпадък - това гласят измененията в общинската наредба за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци, приети днес на заседанието на Общинския съвет, съобщиха от местната управа в крайдунавския град.

От Общинския съвет обясняват, че за отпадък ще се счита и моторно превозно средство, намиращо се върху държавна и общинска собственост, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от три месеца от определената дата.

Автомобилите, които не отговарят на посочените в наредбата изисквания, ще бъдат премествани, след като собствениците им бъдат уведомени със стикер в 14-дневен срок.
По думите на заместник-кмета по комунални дейности Димитър Недев промените ще доведат до предотвратяване на замърсяването на околната среда и до освобождаване на места за паркиране.