Археолог представя резултатите от проучвания на праисторически обекти

Проучвания
Проучвания
На 06-и февруари, от 18.00 ч. в зала „Княз Александър I“ на Историческия музей археологът д-р Димитър Чернаков ще представи резултатите от теренните археологически проучвания на праисторически обекти, проведени през изминалата година. През 2018-а д-р Димитър Чернаков продължава проучването на селищната могила до с. Бъзовец.

Представят монографията „Студентска искра. 60 години приемственост”

Частично е разкрито последното селище, датирано в средата на каменно-медната епоха (4650 - 4500 г. пр. Хр.) и унищожено от пожар. Намерена е и голяма двуетажна постройка, която ще е сред акцентите в предстоящата презентация. Д-р Чернаков ще представи и праисторическия обект в с. Каменово, който се проуча от 2015-а година.

Археологическият комплекс се намира в централната част на съвременното село. Представлява селищна могила с прилежащата й площ, използвана за работилница за кремъчни сечива и некропол през каменно-медната епоха (V-о хил. пр. Хр.).