Забраната за пчели със съгласие на съседа влиза на сесия, но без подкрепата на съветниците
Забраната за пчели със съгласие на съседа влиза на сесия, но без подкрепата на съветниците / netinfo

Предложението да се забрани настаняването на повече от 10 пчелни семейства в населено място без писмено съгласие на всички съседи влиза на сесията на местния парламент в края на август, но засега без подкрепата на съветниците.

Първото му гласуване бе днес на съвместно заседание на Постоянната комисия по законност и Комисията по обществен ред и сигурност. Забраната е част от докладна записка за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет-Разград за обществения ред на територията на община Разград. Тя веднъж влезе на сесия през януари, но бе оттеглена от вносителя си – председателя на Добринка Монева – заради очаквани изменения в Закона пчеларството, които така и не се случиха.

Забраната за пчели със съгласие на съседа влиза на сесия но без подкрепата на съветниците
netinfo

По-голямата част от измененията са свързани с актуализиране на наименованията на институциите с ангажименти при прилагането на Наредбата. Сред новите ограничения, свързани с опазване на обществения ред, са: за форсиране на място на двигатели на МПС на публично място, както и за шум, предизвикан от автомобилни музикални уредби. Предвижда се още и вето върху употребата на спиртни и алкохолни напитки, както и бира на обществени места; също и извършване на просия; разполагане на катуни и отделяне на биологични екскрети и секрети на обществени места, както и изхвърлянето на фасове от цигари; замърсяване на гробищните паркове, оскверняване на гробищни паметници, влизане на домашни животни и птици в  гробищни паркове; също и за лепене на обяви, реклами и некролози по фасадите и външната страна на входовете на обществени сгради, на електрически трансформатори и  дървета.

Забраната за пчели със съгласие на съседа влиза на сесия но без подкрепата на съветниците
netinfo

Забраните, свързани с пчеларството, са две, поводът за тях е жалба от 44 жители на село Ясеновец, които се оплакали, че в населеното място има пчелин с 272 кошера и те се притесняват за здравето си. На заседанието на двете комисии бе собственика на пчелина, който обясни, че не може да го изнесе извън населено място, тъй като е създаден по европроект и има изисквания за наличие на ток, вода и определен тип помещения около обекта.

Предложението обаче получи 3 „за“ от членовете на комисията по законност и 5 „въздържали се“, в КОРС гласуването бе в обратния ред.

Съветниците не подкрепиха и постъпило дни преди заседанието предложение от жители на жк „Освобождение“ за промяна на часовите пояси, в които е забранено да се вдига шум в населените места – вместо от 14-16 часа да стане 13-16 часа, а вместо 22-6 часа – 20-8 часа.

Не бе одобрена и в цялост докладната – с 5 гласа „въздържал се“, но вносителят Добринка Монева обяви, че ще е внесе на сесията в края на месеца.

Ще припомним, че санкциите по наредба 1 започват от 50 и стигат до 1000 лева, за второ нарушение са 100 – 1500 лв., като при маловажни случаи е 10 лева.

Забраната за пчели със съгласие на съседа влиза на сесия но без подкрепата на съветниците
netinfo