/ iStock/Getty Images
Сградата на бившия Дом на народната армия (ДНА) ще стане собственост на община Разград. Предложението за безвъзмездно придобиване на собствеността върху имота от общината бе подкрепено вече от Общинския съвет.

Предвижда се имотът в центъра на областния град да бъде прехвърлен от активите на Областната администрация на общинската. Областният управител Иван Борисов коментира, че е нереално сградата да бъде използвана за нуждите на държавната институция.

Община Разград ще подпомогне финансово 21 читалища

Според него ДНА-то отдавна си търси стопанин и най-уместно е такъв да стане именно общината. Кметът Денчо Бояджиев обясни, че идеята е сградата да се ремонтира основно и там да се настани Общинският съвет.

Освен заседанията на местния съвет и неговите комисии се предвижда тя да се използва за провеждане на културни събития, както и за извършване на сватбени ритуали, съобщиха от Общината.

Следващите действия, свързани с придобиване на собствеността, са внасяне в Министерския съвет на документацията, заедно с решението на Общинския съвет, уточниха от общинската администрация.
БТА