Представиха Позитивния календар за 2019 г., 14 училища - с грамоти за работа по календара за миналата година

/ Община Разград
Представиха Позитивния календар за 2019 г., 14 училища - с грамоти за работа по календара за миналата година
100278
Представиха Позитивния календар за 2019 г., 14 училища - с грамоти за работа по календара за миналата година
  • Представиха Позитивния календар за 2019 г., 14 училища - с грамоти за работа по календара за миналата година
На Световния ден на думата Благодаря в Община Разград кметът д-р Валентин Василев и заместниците му Ердинч Хасанов и Галина Георгиева бяха домакини на среща,  на която беше представен новият програмен Позитивен календар за 2019 година - съобщават от пресцентъра на община Разград.

Ресорният зам.-кмет Ердинч Хасанов откри събитието и заяви, че е добре и родителите да участват в превантивните дейности и затова през 2019 година ще бъдат финансирани приоритетно проекти с участието им.

Кметът д-р Валентин Василев  поздрави отличените и изявени участници в съвместните инициативи на МКБППМН-Разград и 14 Училищни превантивни клубове за 2018 година и им връчи благодарствени грамоти.

Той посочи, че трябва да бъде обърнато голямо внимание на спортните занимания в училище, защото чрез тях се насочва енергията на децата в положителна посока.

Градоначалникът се обърна към педагозите с призив да стимулират децата да спортуват и посочи, че Община Разград ще помага и съдейства за по-добри условия.

Секретарят към Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни Диана Господинова представи дизайнера на Позитивния календар и на трите му досегашни издания Александра Николова.

Господинова обясни, че календари ще се раздават на всички училища за всяка паралелка. Тя представи позитивните събития, които предстоят за 2019 година и са отбелязани в цветното издание и заяви, че целта му е да стимулира децата да бъдат по-добри, можещи хора, които да изграждат нашето утре, да формират ценностна система и да се вписват в обществото като пълноценни личности.

През тази година за пръв път в календара е включена датата 15 май - Световен ден на семейството.
Чуйте още от прикачения звуков файл.