ОУ“Ив.С.Тургенев“ представи Разград в Полша с Абритус, „Лудогорец“ и капанския фолклор
ОУ“Ив.С.Тургенев“ представи Разград в Полша с Абритус, „Лудогорец“ и капанския фолклор / netinfo

Приключи първата работна среща по програма „Еразъм К+“ в гр. Бялисток, Полша – съобщи директорът на ОУ“Ив.С.Тургенев“ Милена Орешкова. Учебното заведение спечели проект по тази програма, който бе финансиран с 20500 евро за провеждане на дейности по програмата.

Една от основните цели на проекта е обмяната на опит с партньорите ни от Полша, където е водещата организация по проекта, Италия, Испания, Кипър и Турция. Първат визита на партньорите е била в Полша, където всички са се включили в разнообразни инициативи и мероприятия, организирани от домакините. Най-атрактивна е била визитата в полско училище – училище с добри практики и иновативна визия за развитие на образованието – разказва Орешкова. Впечатляващи били не само добре оборудваните кабинети, богата материално-техническа база, стройната организация, но и позитивното отношение на учениците, родителите и общността към образователния процес. На проведения форум, Орешкова установила голямата прилика с образователната система в България и постигнатите резултати след промените в образователната им система, които предстоят да се случат и в България с влизането на Закона за предучилищното и училищното образование от тази учебна година.

Орешкова представила училището и Разград пред полските ученици и колегите от партниращите държави със специфичната самобитност и забележителности на региона - археологически музей „Абритус“, капански фолклор чрез НЧ”Напредък” и постиженията на футболен клуб „Лудогорец”, както и съвместната им дейност с ученици от ОУ“Ив.С.Тургенев“. От школската у права благодарятза съдействието на Иван Иванов, Илонка Неделчева и Ангел Петричев, които са се отзоваха с необходимите материали за представянето на региона и изработването на талисман на училището, който ще обиколи и останалите държави.

На работната среща са маркирани възможностите на училището да участва активно в дейностите по програмата, както и да бъде домакин на най-голямата част от инициативите. Орешкова се похвалила се с добрата материално-техническа база, иновативните практики, прилагани в училището, сформирания амбициозен и ефективен млад педагогически екип и постиженията на учениците. Апробирането на добрите практики и високото качество на образование са акцент и индикатор за успеха на проектните дейности.

Изводите на училищната управа са, че ОУ”И.С.Тургенев” Разград има потенциал да съпоставя дейността си и резултатите от провеждания образователно-възпитателен  процес с европейските тенденции.  Водещ принцип за реални резултати и развитие на едно училище е поставянето на личностните потребности и уникалност на всяко дете в учебната среда. Това е необходимият опит за надграждане във визията и изпълнение на приоритетите ни за обособяването на ОУ”И.С.Тургенев” като иновативно училище през 2017г. – категорични са от ръководството на учебното заведение.

ОУИвСТургенев представи Разград в Полша с Абритус Лудогорец и капанския фолклор
netinfo

ОУИвСТургенев представи Разград в Полша с Абритус Лудогорец и капанския фолклор
netinfo

ОУИвСТургенев представи Разград в Полша с Абритус Лудогорец и капанския фолклор
netinfo