Цената на ВиК услугата в областта вече нарасна от 3,63 лева на 5,30 лева
Декларация против новите цени на водоснабдителните и канализационни услуги в Разград прие на 30 август Общинският съвет в Разград.

Докладната, внесена от Калоян Монев и Антон Монев, беше подкрепена единодушно от съветниците. С решение на Комисията за енергийно и водно регулиране увеличението в района на Разград е с 46 % повече спрямо 2021 година. Така цената на ВиК услугата в областта вече нарасна от 3,63 лева на 5,30 лева.

Общински съветници се обявяват против високата цена на водата в Разград

В декларацията против новата цена на ВиК услугите решението се описва като крайно несправедливо за населението и се настоява за спиране действието и преразглеждането му от КЕВР, като се отчетат всички социално-икономически фактори в общината и областта.

Съветниците настояват за намиране на окончателно решение за пълна консолидация на ВиК сектора в Област Разград, както и спешни действия от страна на централната и местната власт по решаване на проблемите, включително целево финансиране на проекти за воден цикъл в града и селата на общината и пълна рехабилитация на градската пречиствателна станция. 

Приетата декларация ще бъде изпратена до Комисията по енергийно и водно регулиране, Министерския съвет, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, до областния управител и кмета на Общината.

В началото на август жителите на Разград организираха протест срещу повишението на цената на водата. Недоволните граждани настояха цената да се преразгледа, защото вече не е поносима за домакинствата. Организирана беше и подписка с искане прокуратурата да подаде протест срещу решението на регулатора. 

Заседанието на Общинския съвет започна с минута мълчание в памет на загиналите бургаски полицаи и на починалия вчера дългогодишен директор на МБАЛ “Св. Иван Рилски“д-р Гечо Жеков.
БТА