Комисия ще нищи демографските проблеми в Северен централен район
Комисия ще нищи демографските проблеми в Северен централен район / Радка Минчева
Специализирана комисия за анализ на демографските проблеми на територията на Северен централен район бе създадена днес по време на 33-тото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. Заседанието се проведе в конферентната зала на хотелски комплекс «Островче», ръководи го областният управител на Разград Манол Кившанов, който е и председател на съвета.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово и Силистра, замeстник областният управител на област Русе, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – висши училища на територията на района, Института за пазарна икономика, Националния статистически институт и Агенция „Пътна инфраструктура“.
На заседанието Регионалният съвет за развитие на Северен централен район актуализира своите представители в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014-2020 г.
Старши икономистът в Института за пазарна икономика Петър Ганев представи на присъстващите годишното издание „Регионални профили – показатели за развитие 2016 г.“, като акцентира върху социално-икономическото състояние и развитие на областите в Северен централен район.
В изпълнение на Решение на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район от 7-ми декември 2016 г., беше създадена Специализирана комисия за анализ на демографските проблеми на територията на Северен централен район и планиране на мерки за преодоляване на негативните тенденции към Регионалния съвет. В нея влизат 16 представители на областните администрации в Разград, Русе, Велико Търново, Габрово и Силистра, както и на висшите учебни заведения в региона – ВТУ“Св.св. Кирил и Методий“, Стопанска академия „Димитър А.Ценов“-Свищов и РУ“Ангел Кънчев“. Разградският представител в комисията е Светлин Симеонов. Приети са и Вътрешни правила за организацията на дейността на комисията.
Доц. д-р Иван Марчевски – ректор на  Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов информирал присъстващите, относно създаденото през м. февруари 2017 г. „Обединение на ректорите на висшите училища от Северна България в полза на регионалното развитие“. Чрез него висшите училища ще обединят усилията си за качествено и конкурентоспособно образование, ще работят за намаляване на икономическите и социалните диспропорции и още по-активно ще се обърнат към младите хора като най-ценен капитал за развитието на регионите и страната.
На настоящото заседание бяха представени законовите изисквания, относно изготвяне на междинни оценки на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие. През 2017 г. предстои да бъдат разработени междинни оценки на Регионалните планове за развитие на шестте района от ниво 2, Областните стратегии за развитие и Общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г., за които отговорни са министърът на регионалното развитие и благоустройството, областните управители и кметовете на общини.
Беше представена и актуална информация относно степента на изпълнение на договорите с Агенция „Пътна инфраструктура“ за проектиране на Автомагистрала Русе – Велико Търново и възможностите за финансиране на проекта.
На днешното заседание със свое решение  Регионалният съвет за развитие на Северен централен район определи като приоритетен за икономическото и социалното развитие на района и подкрепи реализацията на проект „Комуникационно решение за изграждане на кръстовище на две нива при ГКПП Дунав мост“.

Комисия ще нищи демографските проблеми в Северен централен район
netinfo

Комисия ще нищи демографските проблеми в Северен централен район
netinfo

Комисия ще нищи демографските проблеми в Северен централен район
netinfo

Комисия ще нищи демографските проблеми в Северен централен район
netinfo

Комисия ще нищи демографските проблеми в Северен централен район
netinfo

Комисия ще нищи демографските проблеми в Северен централен район
netinfo