Истински добра новина за образованието в Разград: Намериха дом на ПМГ!
Истински добра новина за образованието в Разград: Намериха дом на ПМГ! / Радка Минчева
От следващата учебна година ППМГ “Акад. Никола Обрешков“-Разград ще е в нова сграда, съобщи на пресконференция днес кметът на Разград д-р Валентин Василев. Елитното школо ще бъде преместено в съществуваща сграда, чийто капацитет в момента не се използва на 100% - СУ “Христо Ботев“-Разград.

Това ще създаде прецедент в историята на разградското образование, тъй като в една сграда учебните заведения ще станат 3, но няма да затрудни учебния процес и в трите – обясниха ангажирани с казуса за намиране на дом за ППМГ.

Капацитетът на сградата на СУ “Христо Ботев“ е 1200 деца, в момента там учат 300, още около 100 са от Спортното училище, а ППМГ има 515 възпитаници с тенденция да станат 550. Сградата е санирана, има общо 6 входа и два физкултурни салона. Поддръжката на базата изисква много средства, с които училищната управа не разполага и поделянето на разходите за поддръжката ще е добре и за бюджета на СУ “Христо Ботев“ – коментира училищният директор Стойко Стойчев.

Още не смея да се зарадвам, призна пък директорът на ППМГ “Акад. Никола Обрешков“ Мануел Василев. Той е започнал провеждането на родителски срещи, за да уведоми родителите на учениците в елитното школо. По думите му в момента училището разполага с 13 класни стаи, а има нужда от 28.

"Новите кабинети в т.нар. нова сграда на СУ “Христо Ботев“ ще имат нужда от ремонт, ново оборудване, ще трябват и средства за физическото преместване на наличното оборудване и ще ни трябва съдействие и от държавата, и от общината", обяви Василев.

Нормативно преместването ще се извърши със заповед, издадена от кмета – обясниха от местната управа. Тя ще е за безвъзмездно ползване на част от имота, с подобна в момента ППМГ е настанено в сградата на ОУ “Васил Левски“.

"Това е петата сграда, в която за 45-годишната си история се настанява разградската Математическа гимназия, надявам се да е последна". каза още Мануел Василев.

Началникът на отдел „Образование“ в община Разград Елка Драмалиева обясни, че по този начин и възпитаниците на ОУ “Васил Левски“ и на ППМГ “Акад. Никола Обрешков“ ще преминат на едносменен режим на обучение.

Тя допълни, че от Министерството на образованието са изискали справка от местните управи за това колко училища в общините са на двусменен режим и какви са възможностите за преминаване на нов. За община Разград този проблем остава при ОУ “Н.Й.Вапцаров“ и ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф“, какви са вариантите за решаването му обаче от местната управа не коментираха.