деца рисуват и пишат
деца рисуват и пишат / iStock/Getty Images
Деца от Кубратско рисуваха за конкурса "С очите си видях бедата".

За тазгодишното издание на проявата в клуб "Емпатия" към Местната комисия за борба с противообществените прояви постъпиха рисунки на осем ученици.

Творбите са дело на деца от четвърти до седми клас на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в Сеслав с ментор Севим Куртчу. Тя е провокирала учениците чрез рисунки да представят отговорната работа на пожарникаря, необходимостта от формиране на култура по опазване на собствеността и чуждото имущество от пожари и други природни бедствия.

Материалите ще бъдат предадени в Общинската служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Кубрат за разглеждане и подбор на най-добрите за участие в регионалния кръг на конкурса

Местната комисия подкрепя и оказва съдействие на всички ученици и техните учители, които търсят изявя в извънучилищните дейности, като ги поощрява и мотивира непрекъснато за творческа изява.
 
БТА