Удостоиха с титлата Доктор хонорис кауза професор Славик Табаков
Удостоиха с титлата Доктор хонорис кауза професор Славик Табаков / Медицински университет - Пловдив

Медицинският университет - Пловдив удостои с почетната титла "Доктор хонорис кауза" професор д-р инж. Славик Табаков. Той е започнал научната си кариера в Медицински университет - Пловдив и е преуспял в чужбина български учен като водещ световен експерт в областта на медицинската физика.

Проф. Славик Табаков е директор на три магистърски програми към Кралския колеж в Лондон, Президент на Международната организация по медицинска физика, консултант по медицинска физика към Университетската болница на Кралския колеж в Лондон, който припознава Медицинския университет в Пловдив като своя първа школа.

Научните и научно-практическите постижения на проф. Табаков в областта на медицинската физика са признати в световен мащаб. Той е водещ автор на концепцията за електронното образование по медицинска физика; първите образователни бази данни с изображения; първите електронни книги; първата енциклопедия по медицинска физика; първия международен терминологичен речник по медицинска физика (на 29 езика), за което е награден с медала Харолд Джонс за изключителни приноси в обучението по медицинска физика и ръководна роля в международното образование.

Награждаван е още с ордените на Дружествата по медицинска физика на България, Тайланд и Литва, с Почетния знак на Медицинския университет - Пловдив. Почетен член е на Британския институт за физика и инженерство в медицината; на Международната организация по медицинска физика; на Британската академия за висше образование.