Търсят съдебни заседатели в Пловдив

/ dariknews.bg, архив
Общински съвет Пловдив започва приемането на документи за съдебни заседатели в Окръжен съд – Пловдив за мандат 2018-2023 г., съобщиха от пресцентъра на местния парламент.

След решение №427 на Общинския съвет от сесията на 18 декември бе избрана Временна комисия, която трябва да извърши подбора на съдебните заседатели в два етапа, първият от които е прием на документи, след което допуснатите кандидати ще бъдат изслушвани в публично заседание от комисията. Срокът за подаване на документи в деловодството на Общински съвет е от 20.12.2017г. до 24.01.2018г.  
 
Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на определени условия съгласно чл. 67 от Закона за съдебната власт.
За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
 
1. е на възраст от 21 до 68 години; 
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания;
 
Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;
2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран; 
3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
 
Документите на желаещите да бъдат съдебни заседатели ще се приемат в деловодството на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки”№ 20, ет.3, стая 206 в часовете от 8, 30 до 12,00ч. и от 13,00 до 17,00ч. Телефони за справка: 032/600-549;032/600-564
 
Кандидатите трябва да представят следните документи съгласно чл. 68.,ал.3 от Закона за съдебната власт:
 
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие;
8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.