/ Община Пловдив
Само един кандидат е подал документи за конкурса за директор на Къща музей „Иван Вазов“ в Сопот, съобщиха за БТА от общинската администрация.

Кандидатът е изпълняващата длъжността към момента Борислава Петрова. Тя ще трябва да защити пред комисия на 1 юли концепцията си за развитието на културната институция. 

Борислава Петрова беше назначена на поста през септември 2017 г. до провеждането на конкурс след уволнението на предишния директор на музея Стефан Филчев. 

Концепцията трябва да включва анализ и оценка на състоянието на музея, основни проблеми на функционирането му, тенденции и възможности за развитието на музея като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа, определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им.
БТА