С новите надлези няма да се пресичат автомобилен и жп транспорт

"С изграждането на четирите пътни надлеза по железопътната линия Септември-Пловдив премахваме всички пресичания на едно ниво с друг вид наземен транспорт". Това каза инж. Златин Крумов, заместник-генерален директор на Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по време на официалната церемония по приключване на строително-монтажните дейности.

Пътните съоръжения са изградени на мястото на съществуващи прелези, с което се елиминират и рисковете от инциденти при пресичането на железопътната линия и автомобилния транспорт, добави той.

Прерязването на лентата се проведе непосредствено пред новия пътен надлез в района на гара Стамболийски.

Дължината на мостовия участък в Стамболийски е 168 метра, а с подходите - 340 метра. Разположен е в прав участък. Изпълнител на обекта е „Щрабаг“ ЕАД, а стойността му - 7 560 000 лв.

По проекта са изградени още 3 нови пътни съоръжения. Единият е пътният надлез в междугарието Септември–Пазарджик, на спирка Ковачево за 3 960 000 лв. Другият пътен надлез е в междугарието Огняново-Стамболийски в село Триводици за сумата от 4 200 000 лв.

Третият пътен надлез се намира в района на гара Тодор Каблешков, село Златитрап. Негов изпълнител е „Порр Бау Гмбх“, а стойността на строителството - 3 960 000 лв.

надлези откриване

Общата стойност на проекта е 19 998 000 лева, от които 16 998 300 лв. като безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на ЕС и 2 999 700 лв. като национално финансиране.

Проектът има за цел да интегрира българската транспортна система в Трансевропейска мрежа чрез модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив.

С изграждането на четирите пътни надлези се въвеждат и утвърждават и европейските стандарти за модерен, екологосъобразен и сигурен транспорт, което ще повиши и качеството на предлаганите услуги в жп транспорт.