/ netinfo
Двама души са арестувани
Полицаи и лесничеи от Горското стопанство в Панагюрище разкриха незаконно депониране на отпадъци от минната промишленост и скална маса в горски площи. На място са засечени два камиона, изсипали опасния боклук до вододайната зона на Стрелча.

Тази сутрин е получен сигнала за опасните отпадъци. В района на рудник „Мали Кланидял”, където се добива пегматит, са видяни камионите, които изсипват отпадъци от обработката на скалната маса извън мястото, където може да се депонира съгласно концесионния договор. Направено е замерване и е установено, че отпадъците се изхвърлят в гората, в непосредствена близост до вододайната зона.

На мястото е извършен оглед. Двамата водачи на товарните автомобили са задържани за срок от 24 часа, а камионите са иззети. Случаят незабавно е докладван и съгласуван с дежурен прокурор от Районната прокуратура в Панагюрище. Подадена е информация и към Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик.

Работата по изясняване на случая продължава, води се дознание.