Първи по рода си форум „Образование, иновации и инвестиции” провеждат в Пловдив
Първи по рода си форум „Образование, иновации и инвестиции” провеждат в Пловдив / enterprise.bg

Първи по рода си форум „Образование, иновации и инвестиции” ще се проведе днес от 13 часа в Аулата на Технически университет-София, филиал Пловдив.

Целта на форума е да бъдат създадени по-практични и ефективни взаимоотношения между образованието и бизнеса.  Организаторите Технически университет-София, сдруженията „Клъстер проектиране и строителство“ и „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив” считат, че идеите, които ще бъдат споделени, ще дадат тласък на решаването на проблема с кадрите и иновациите.

Индустрията търси инженери, които в момента висшето образование трябва да „произведе”. Това показват предварителните разговори с мениджърите. Най-силен е натискът за кадри, оказван върху Техническия университет - филиал Пловдив, който обучава около 2000 студенти, но за да се удовлетворят нуждите на бизнеса техният брой трябва да достигне минимум 2500 през следващите няколко години.

Според „Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020“ към 2012 г. завършилите висше образование в България са 26,9% от населението между 30 и 34 години, като до 2020 г. този процент трябва да нарасне до 36%.

В разискванията ще вземат участие Менда Стоянова - председател на бюджетната комисия в Народното събрание, зам.-министърът на образованието проф. д-р инж. Костадин Костадинов, кметът на Пловдив инж. Иван Тотев, областният управител Розалин Петков, ректорът на Техническия университет, собственици и мениджъри на компании на компании от Тракия икономическа зона. На срещата ще присъстват и студенти, които ще могат да разискват поставяните проблеми. Защото те са бъдещите инженери, очаквани с нетърпение от бизнеса в Тракия икономическа зона. Тракия икономическа зона е най-големия инвестиционен проект в България, с реализирани досега 1 милиард евро инвестиции, който ще изпитва все по-голяма нужда от квалифицирани кадри.