Организират интервюта за работа в Германия
Организират интервюта за работа в Германия / Виктор Кадири

Предварителни интервюта за работа в Германия ще се проведат в Пловдив на 3 и 4 юли в залата на Търговска камара на ул. „Самара" 7. Инициатори на информационния ден, имащ за цел да предостави информация за условията за живот и труд в Германия, са Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Регионална служба по заетостта" Пловдив, със сътрудничеството на Федералната служба по заетостта на Германия.

По време на срещите съветници на EURUS от Германия ще разяснят социалната система в страната, както и кои са конкретните работни места, по които българските граждани могат да кандидатстват.

Специалистите, към които са ориентирани разясненията, са в следните области:

Хотелиерство и ресторантьорство /готвачи, сервитьори, рецепционисти, служители в ресторанти за бързо хранене/;

Технически специалисти /специалисти по електроника и мехатроника, хладилни и отоплителни технологии, ВиК специалисти/;

Инженери /машинни и електроинженери, инженери в областта на управление на отпадъците, инженери по логистика и поддръжка, CAD инженери/;

IT специалисти /софтуерни разработчици и инженери, био- и геоинформатици, консултанти и администратори на ERP системи/;

Медицински специалисти /лекари, медицински сестри, гериатрични медицински сестри, санитари и асистенти за спешна помощ, акушерки, специалисти в стоматологията/.

Изискването към кандидатите е добър немски език и опит и/или образование в съответната област.

Отговарящите на посочените по-горе условия лица, желаещи да се явят на интервютата, могат да изпратят автобиография на английски или немски език и налични документи за образование и/или опит в сферата, за която кандидатстват/ на е-мейл D.Piryankova@az.government.bg /тел. за допълнителна информация 032/ 960128.