/ Дарик Враца - архив
Провеждането на поискания от жителите на пазарджишкото село Синитово референдум официално е насрочен за деня на местните избори. Днес от Община Пазарджик разпространиха информационен лист, в който освен съобщението са формулирани и три въпроса.

Жителите ще трябва да отговорят с „Да“ или „Не“ дали са съгласни да се изгради площадка за преработване на производствени отпадъци, дали приемат инвестиционното намерение за изменението и разширение, както и да заработи ли близо до селото им кариера за добив на мрамор.

В мотивите отново се сочи, че изброените проекти засягат пряко интересите на местното население и че има опасност да отнемат традиционния им поминък - земеделие и животновъдство. Има опасност посочените дейности да влошат здравословната околна среда, което пък ще доведе до изселване на хора и обезлюдяване на селото.

Гласуването ще става с хартиени бюлетини, като избирателите на са длъжни да участват, нито да отговарят на всички въпроси, може и на част от тях.