Обучават безплатно младежи по лидерство и предприемачество
Обучават безплатно младежи по лидерство и предприемачество / sxc.hu

Серия от безплатни обучения и консултации по различни теми, които са полезни за младите хора в Пловдив, ще проведе новосъздаденият Младежки информационно-консултантски център (МИКЦ). Домакин на МИКЦ-Пловдив в следващите 11 месеца е Национален алианс за работа с доброволци (НАРД) . Проектът е финансиран по Национална програма за младежта на Министерство на младежка и спорта. Той е насочен към младите хора в Пловдив на възраст между 15 и 29 години със специфични нужди. Целевата група са младежи от училища, университети, активни доброволци в различни организации, както и такива с поведенчески и емоционални проблеми, с ментални и физически увреждания и отпаднали или застрашени от отпадане от училище. Най-голямото предизвикателство в момента в България, а и в Европа, е младежката безработица.

Младежите в Пловдив ще могат да получат безплатна информация и консултация от специалисти за кариерно развитие, писане на проекти, управление на младежки инициативи, ефективно общуване, планиране и целеполагане, здравно образование, развиване на филантропски дейности и др.

По проекта са заложени още обучения с фокус: лична реализация, лидерство и предприемачество, доброволчество, семейно планиране и сексуално репродуктивно здраве.