Експертен съвет за проекта Въча
Експертен съвет за проекта Въча / Областна администрация-Пловдив
По инициатива на областния управител Здравко Димитров експерти обсъдиха проекта „Въча“
"В момента град Пловдив се водоснабдява от кладенци в терасата на река Марица, които работят на помпажен принцип, а качеството но водите не е задоволително. При възникване на токов удар, целият град би могъл да остане без водоснабдяване, а и ресурсът на голяма част от тези кладенци е на изчерпване". Това каза областният управител Здравко Димитров на инициирания от него експертен съвет за рестартиране на проекта "Въча".

В момента оборудването на помпените станции е доста амортизирано, а част от тях са монтирани на сравнително ниски коти и са застрашени от наводняване и заливане от речните  корита. Всичко това доказва категорично както социалната, така и икономическата необходимост от реализацията на проекта за водоснабдяване на Пловдив и областта от каскада "Въча", допълни Димитров.

Той не скри съжалението си, че „Въча“ не е реализиран близо 35 години по различни причини, но сега е поел ангажимент пред премиера, че ще доведе този изключително важен за дългосрочното развитие на региона проект до успешен край, който ще осигури в дългосрочна перспектива качествена питейна вода и ще гарантира здравето на населението в региона. Здравко Димитров подчерта, че би било добре проектът „Въча“ да бъде реализиран заедно с изграждането на водния цикъл на Пловдив.

Експертен съвет за проекта Въча
Областна администрация-Пловдив

Експертите коментираха, че водата във водоизточника е с изключително високи качества, а гравитачният принцип, по който ще бъде реализиран проектът, е икономически много изгоден. Всички присъстващи на Експертния съвет бяха единодушни, че трябва да бъде дадена зелена светлина на техническото задание. Кметът на община Кричим, както и представителите на всички заинтересовани институции заявиха, че в заданието са взети под внимание всички техни изисквания. В проекта ще бъде предвидена възможност на следващ етап системата да бъде развивана и допълнително да бъдат включени нови трасета в посока на област Хасково.

След като бъде изготвено новото предпроектно проучване, ще бъде изготвен и съгласуван от всички членове на Експертния съвет проектът „Въча“.

На заседанието на Експертния съвет, на който присъстваха експерти от всички заинтересовани институции, кметът на община Кричим г-н Атанас Калчев, главният архитект и експерти от Областна администрация – Пловдив, беше обсъдено предложението за ново предпроектно проучване, което ще постави началото на реализацията на един от най-стратегическите проекти за Пловдив и областта, чрез който ще бъде осигурена чиста питейна вода и устойчиво развитие на целия регион.