Констатираха отклонения от нормите на хляба
Констатираха отклонения от нормите на хляба / dariknews.bg

Една трета от изследвания хляб в Смолянско е с отклонения от нормите за съдържание на сол, съобщи директорът на РИОКОЗ - Смолян  д-р Мими Кубатева. Констатирани са нарушения и в нормите за масленост и захар  в закуските. Резултатите от лабораторния анализ сочат 68% нестандартни проби по показателите  готварска сол и 32 % масленост и захар.

Според Д-р Мими Кубатева липсата в някои фирми на специалист технолог е една от причините за  нестандартните проби и пропуските в производствения процес. Съгласно Закона за храните във всеки обект за производство на храни трябва да работи лице, назначено по трудов договор, което притежава висше или средно специално образование в областта на хранителната промишленост.

РИОКОЗ-Смолян ще продължи проверките, като целта е контрол на производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия.Местната инспекция  ще санкционира производителите при повторно констатиране на съдържание на сол в продуктите, надвишаващо нормите, заложени в технологичната документация.