/ община Пловдив
2267 деца от Пловдив участваха в класиране за прием в детските градини и ясли.

В яслените групи са класирани 60 деца. При кандидатстващи 968 деца за първа възрастова група са класирани 732 деца. Останалите незаети места за първа група са 253, тъй като не съвпадат с предпочитанията на родителите. За втора възрастова група от желаещите прием 110 деца са класирани 21, а за подготвителните групи от участващите в класирането 91 деца са класирани 39.

За класираните деца е важно да бъде спазен срокът 14 юни, включително, до който родителите трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети, припомнят от община Пловдив.

Анализите посочват, че за приема на всички желаещи в първа група ще е необходимо част от децата да кандидатстват за по-отдалечени от местоживеенето им райони. За увеличаване на шанса за прием е необходимо родителите да се съобразят с обявените свободни места. Те могат да подават заявления и в административните райони, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения, в които има повече свободни места. Броят на местата определя шансовете им за прием, а не само броят на събраните точки.

За яслените групи ще бъдат обявени значителен брой места за предвидените класирания през юли, август и септември. Местата там ще се освободят, след като
3-годишните деца постъпят през септември в детските градини.  Така ще бъдат осигурени с места в детските ясли и желаещите прием от тази възрастова група.

Следващото класиране е на 24 юни. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 15 юни, а крайният срок за подаване на заявление онлайн е 22 юни.

За тези, които използват помощта на директорите, срокът е 21 юни.
 
община Пловдив