До края на декември земеделците избират как да се облагат
До края на декември земеделците избират как да се облагат / Дарик архив

Физическите лица, които са регистрирани като земеделски стопани имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2016 година, напомнят от териториалната дирекция на НАП в Пловдив. В случай, че изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци (с данък върху годишната данъчна основа), трябва да прилагат този ред за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години.

Правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа се упражнява чрез подаване на декларация в срок до 31 декември. Веднъж подадена, декларацията важи за целия петгодишен период, през който лицето е избрало да се облага по реда, предвиден за едноличните търговци.

За 2016-та срокът за подаване на декларацията е 31 декември 2015 г. Образецът може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nap.bg , както и на място в офисите за обслужване на НАП в цялата страна.

Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в местния офис на Агенцията по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се изпрати и по пощата.