ПУ Пловдив
ПУ Пловдив / netinfo
Ден на кариерата ще се проведе днес от 10:30 до 13:00 ч. в Нова сграда на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Организатори са Университетският информационен център за кариерно развитие и Студентски съвет към висшето училище.
 
В събитието своята дейност ще представят 31 фирми и институции от държавния и частния сектор. Сред тях са енергийни дружества, банки, компании от хранително-вкусовия сектор, преводачески агенции, IT фирми, фондации и неправителствени организации, държавна администрация, кол центрове и др. Студентите ще имат възможността да се срещнат с евентуалните си бъдещи работодатели и да зададат въпросите, които ги вълнуват, обясни проф. дпн Дора Левтерова, директор на Университетския информационен център за кариерно развитие на ПУ „Паисий Хилендарски“.
 
Щандовете на фирмите ще бъдат разположени в централното фоайе на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ на бул. „България“№ 236.

За трета поредна година в Пловдивския университет студенти и докторанти ще отбележат и Деня на етнологията и антропологията. Събитието, което се организира с подкрепата на катедра „Етнология“ на Философско-историческия факултет и Студентски съвет към ПУ, започва от 13:30 ч. в сградата на Философско-историческия факултет на ул. „Костаки Пеев“ №21. Програмата включва различни неформални занимания като ролеви игри, творчески работилници, дискусии по теми, свързани с етнологията и антропологията, споделяне на опит от теренна работа и др.
 
Вече има изградена традиция в отбелязването на Деня на етнологията и антропологията през 2015 и 2016 година от АКЕА „Медиатор“ – екип от настоящи и бивши студенти на катедра „Етнология“. Инициативата цели да популяризира етнологията и антропологията и да запознае повече хора с темите за стереотипи и предразсъдъци, всекидневие, хоби, свободно време, с какво се занимават етнолозите/антрополозите и др. В него активно се включват студенти, преподаватели и колеги от други университети.