Деца обучават връстници как да общуват в клас
Деца обучават връстници как да общуват в клас / НАРД

Днес ще се проведе последната, заключителна среща от Кампанията Дар за моето училище 2012, между доброволците на Национален алианс за работа с доброволци (НАРД) и учениците от ОУ „Елин Пелин", Пловдив.

Кампанията се провежда за десета поредна година и има за цел да провокира учениците да създадат, с помощта на доброволците, една по-приятна и позитивна среда за учене, като облагородяват зелените площи на училището, боядисват класни стаи и др.

Темата на тазгодишната Кампания е „Как общувам в клас", а целевото училище е ОУ „Елин Пелин". Вече три месеца 12 специално обучени доброволци, които са част от Младежкия обучителен екип на НАРД, провеждат сесии с учениците от 5 до 7 клас по следните теми: Защо и как хората общуват, Как другите да ни разбират, Как да кажа „не" без да изгубя приятели, Как мога да решавам конфликти.

Подходът, който се използва, е Връстници обучават връстници и за първи път в града той се прилага за специализирани теми като общуване. Доброволците са на възраст от 15 до 23 години, а сесиите се провеждат в часовете на класния ръководител, без присъствието на учител и в променена учебна среда.

Последните обучителни класове ще се проведат от 12,30 до 13,20 часа в ОУ „Елин Пелин".