Да помогнем на Златка да продължи да живее
Да помогнем на Златка да продължи да живее / Опера Пловдив

Златка Александрова, дългогодишен перукер и гримьор в Опера Пловдив, страда от онкологично заболяване и се нуждае от неотложна операция, която не може да бъде извършена в България.

Клиниката HELIOS Hanseklinikum Stralsund разполага с необходимото оборудване и е в готовност да приеме за лечение Златка Александрова през март 2016, като за целта са нужни около 17 700 евро, според офертата от медицинското заведение.

Златка Александрова и семейството ѝ нямат възможност да заплатят сумата.

Да помогнем на Златка да продължи да живее
netinfo
Колективът на Опера Пловдив инициира вътрешна кампания за набиране на средства като се обръща към колеги от останалите културни институти и организации, както и към всички фирми и граждани, които биха желали да помогнат в спасяването на един човешки живот.

За набиране на необходимите средства е открита дарителска сметка в лева, която служи единствено за директно разплащане с лечебното заведение в Германия:

Райфанзенбанк
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG71RZBB91551006699520
Златка Петрова Александрова