Част от изпита по биология за медици става тест

Част от изпита по биология за медици става тест
Част от изпита по биология за медици става тест / sxc.hu

Част от изпита по биология в Медицински университет - Пловдив ще се провежда в тестова форма от тази година. Това съобщи зам.-ректорът по научната дейност проф. Виктория Сарафян. Тестът ще бъде само върху материала от 8-и клас, а този от 9 и 10 ще бъде по старата форма - с развиване на въпрос. Тенденцията е в рамките на три години изпитът по биология да премине изцяло в тестови вариант. /Чуйте от прикачения звуков файл/

Проф. Сарафян подчерта, че се очаква тестовете да повишат нивото на кандидатите в Медицинския университет. Идеята е младежите да не зубрят механично, а да развиват аналитично мислене по отношение на материала. Комбинираният тип тест ще включва активни и пасивни въпроси и таблици и така ще сведе до минимум възможността за преписване.

Пробен изпит с новата форма ще се проведе през април. Той ще бъде само за проверка на знанията, а оценката няма да е валидна кандидатстване във висшето училище, уточни проф. Сарафян.