Център за персонализирана медицина в Пловдив
Център за персонализирана медицина в Пловдив / netinfo

Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ започва работа в Пловдив, съобщиха от Медицинския университет в града под тепетата. 

Главна цел е повишаване нивото на пазарна ориентация на научноизследователската дейност във висшето учебно заведение, ПУ “Паисий Хилендарски” и Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов" към БАН в София.

Това ще се случи чрез развитие на капацитет за съвместни научни изследвания, откриване на възможности за партньорства с бизнеса, технологично развитие на нови и значими иновации и научни продукти и интегрирането им в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики в областта на Персонализираната иновативна медицина.