/ iStock/Getty Images
За последните седем месеца общинската администрация в Пловдив е подала проекти за повече от 70 млн. лева. Това съобщи Стефан Стоянов, заместник- кмет "Образование, бизнес развитие и европейски политики" на Община Пловдив по време на Регионална конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще", която се провежда днес в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в Пловдив.

Кохезионната политика на Европейския съюз е много важен елемент от развитието на регионите и с тези механизми се провеждат основните политики на Съюза, и спомагат за сближаването на страните и особено между Изтока и Запада, каза пред участниците в конференцията Стефан Стоянов. Той посочи още, че новите членки от Източна Европа, използвайки кохезионната политика и насочвайки инвестиции в регионите, успяват значително да подобрят качеството на живот и възможностите на гражданите си. Когато България влезе в Европейския съюз, средните доходи у нас бяха около 25 процента от средните за ЕС, а сега са малко над 50 процента. Това е един от видимите резултати, които имаме благодарение на европейската солидарност, каза заместник- кметът на Пловдив.

Според него, "въпреки че икономиката на държавата драматично нараства през последните 25 години, нуждите на регионите като Пловдив, които се развиват бързо и динамично, са много по-големи от възможностите на общинските администрации и бюджетите, с които разполагат". Тук държавните и европейските политики влият много качествено буквално на ежедневния ни живот, каза Стоянов и посочи като добър пример от предишния оперативен период директната инвестиция и подобряване на инфраструктурата в отделни квартали на града, където са подменени подземна и надземна инфраструктура, изградени са много велоалеи и е подобрена зелената система.