Започна санирането на двата жилищни блока в Гулянци
Започна санирането на двата жилищни блока в Гулянци / obshtina.guliantsi

През месец ноември започна санирането на двата жилищни блока в град Гулянци по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Жилищен блок №1 на ул „Г. С. Раковски" и жилищен блок №3 на ул. „Добруджа" ще бъдат обновени, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, за да се осигурят по-добри условия на живущите в тях, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. За реализирането на двата обекта от националния бюджет са отпуснати 1 592 874,60 лв. с ДДС, като в сумата влизат средствата за изготвяне на технически проекти строителство и авторски надзор. Стойността на строително-ремонтните дейности е 682 855,10 лв. за блок №1 и 839 596,94 лв. за блок №3.

Санирането на сградите включва: дейности по възстановяване и основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията; външна изолация, мазилка и боядисване; възстановяване и реконструкция на тераси, с цел архитектурно оформяне; изолация на подпокривното пространство и хидроизолация на покрива; топло-изолиране на пода, чрез поставяне на изолация на таваните на мазите; подмяна на старата дограмата с пет-камерна PVC дограма на жилищните и общите части (прозорци, входни врати, тераси, витрини); ремонт и освежаване на входовете и общите части; ремонт на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление, както и инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части. Дейностите включват и всички съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност.

Според специалистите тези мерки ще повишат градусите в жилищните сгради поне с пет, което ще окаже голям ефект върху ниво на енергийната ефективност и значително ще намали разходите за енергия. Освен това реализирането на двата обекта ще подобри експлоатационните характеристики на блоковете и ще удължи жизнения им цикъл, условията на жизнената среда значително ще се подобрят.

Срока за изпълнение на строително-ремонтните дейности е четири месеца и ако атмосферните условия позволяват и работата върви по план, трябва да приключат до април.